Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) tập 1

Star Trek: Discovery Season 2
Lượt xem: 10,672
Cập nhật: 14 / 14 tập
Star Trek: Discovery sẽ có dòng thời gian trước 10 năm so với bản phim Star Trek gốc vào năm 1966. Theo CBS, bộ phim sẽ theo hành trình của Starfleet trên đường khám phá những thế giới mới, những dạng sống mới. Trong quá trình đó, những Sĩ Quan của tàu Starfleet khám phá ra rằng để có thể hiểu được tất cả các giống loài ngoài hành inh, họ phải hiểu chính bản thân mình trước.


Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2)Star Trek: Discovery Season 2phim Thái Lan Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) tập 1 Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) tập 14Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) mới nhất Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) Viet-Engsub Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) FHD
Phim Nhanh 1, Phim Mới 1, Phim Net 1, Chơi Game, Truyện Tranh,